• Slideshow
  • Slideshow
Home Categorie blog "'t Nicoloas" te Harreveld
"'t Nicoloas" te Harreveld PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
dinsdag 23 juni 2009 14:24

Op 23 juni organiseerde Groen Goed een excursie naar “ ’t Nicoloas” te Harreveld. ’t Nicoloas is een typisch Achterhoeks boerderijtje met een rijke historie. Dit betreft niet enkel de plek en het ontstaan ervan (dat teruggaat tot het begin van de 19e eeuw), maar ook van de vroegere bewoners zijn verschillende sagen te vertellen. Eind 2003 is op deze plek ruim 2 hectare agrarische grond veranderd in een natuurgebied. Dit is gedaan d.m.v. het aanleggen van een “stapsteen-amfibie” en de daarbij behorende landschapselementen.
De excursie werd verzorgd door dhr. G. Tankink en de ruim 20 belangstellenden werden door hem hartelijk verwelkomd. Dhr. Tankink wist veel te vertellen over het heden en het verleden, dat hier begon met de komst van dienstweigeraar Nicolaus Menting uit Coesfeld. Nicolaus (Nicoloas) bouwde er zijn plaggenhut, groef slootjes om de voeten droog te houden en maakte vuurtjes waarvan de sporen nog zijn terug te vinden. De plant pitrus geeft aan waar de slootjes liepen. Vegetatie in een gebied geeft altijd veel informatie over de bodemgesteldheid en is dus een indicator van ook oude situaties. Nicoloas heeft later zelf een boerderijtje gebouwd en werd er landbouwer. Vlak bij het erf is de grond weer teruggegeven aan de natuur en daarvoor is 9000 m3 grond afgevoerd. Dit betreft de toplaag, waardoor de oude bouwvoor weer aan de oppervlakte komt, en het graven van 3 poelen die in 3 stappen – met 3 verschillende dieptes – zijn aangelegd. De verschillende dieptes zijn belangrijk voor de ontwikkeling van verschillende waterplanten, oeverplanten en vooral ook de fauna.

Één van de drie poelenDoor deze ingrepen zijn ondermeer de kamsalamander en de boomkikker weer terug en is de vegetatie veranderd. Er is al een orchidee waargenomen en verder waren er moerasrolklaver, koninginnekruid, canadese guldenroede, wolfspoot, blauwe regge, pitrus en krulvaren te vinden. Vorig jaar heeft ook de kleine plevier er een nest gehad. Dhr. Tankink had veel kennis van zaken en alle aanwezigen waren onder de indruk van hetgeen ze gezien en gehoord hadden. De voorzitter van Groen Goed, dhr. Penterman, onderstreepte de welgemeende dank namens alle aanwezigen met “een fles en een enveloppe met inhoud”. Na afloop kon iedereen nog foto’s bekijken en werd er nog nagepraat met koffie en thee. Al met al een geslaagde excursie.