• Slideshow
  • Slideshow
Home Categorie blog
Voorbeeld van een categorie blog weergave (FAQs/Algemeen categorie)
Excursie biologische boerderij Kraanswijk. PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag 26 december 2014 15:52

EXCURSIE naar de gelukkigste koeien van Nederland.

 

De jaarlijkse excursie van GROEN GOED vond plaats op zondag 1 oktober bij de biologische boerderij “ Kraanswijk”, Klaverdijk 3 te Zwolle.

Bedrijfseigenaar boer / ondernemer Chris Bomers mocht ruim 40 belangstellenden verwelkomen. Hij leidde ons eerst naar een “balkon”, het boven de loopstal gebouwde platform, van waaruit iedereen een goed zicht had over het bedrijf met name de loopstal zelf en de koeientuin met de 160 zwart – en roodbonte melkkoeien.

Koeientuin? .... Een nieuw innovatief concept om koeien in een meer natuurlijke omgeving meer comfort te bieden dan in de loopstal. Het is een soort overdekte tuinkamer met planten in bakken waarin de koeien op een speciale ondergrond comfortabel kunnen staan en liggen. De dunne mest verdwijnt door de speciale ondergrond en de vastere mest wordt met een mestrobot weggehaald.

Het is de moeite waard om de webside “kraanswijk.nl “ te bekijken, het gehele bedrijf in al haar facetten wordt daarin duidelijk uiteengezet!

Het biologische bedrijf heeft meer te bieden: een vakantiewoning in het erbij behorende natuurgebied de Leemputten en opvang voor groepen.

En dan sinds 2006 de biovergistingsinstallatie waarbij de ontstane gassen worden omgezet in elektriciteit en zo vele huishoudens van groene energie voorziet. Helaas is deze niet meer rendabel genoeg en zal dit proces in 2015 worden stop gezet, hetgeen bij veel biogasinstallaties jammer genoeg het probleem is!

Opmerkelijk is dat dit bedrijf, dat dus biologische melk levert, een zeer moderne bedrijfsvoering heeft, naast de mestrobot, wordt ook het voer automatisch aan de koeien toegediend en is er een melkrobot die tijdens het melken de koe scant en zelfs kan meten of er uierontsteking aanwezig is.

 nieuwsbrief december 2014 uitleg melkrobot          nieuwsbrief december uitleg via i-pad aan te sturen voedermachine

Uitleg melkrobot.                                           Uitleg automatische voerdermachine.

Nog een getal: 1,2 miljoen liter biologische melk productie per jaar....

Voor alle aanwezigen was het een prachtige en zeer interessante dag, die we konden afsluiten aan de oever van de leemputten met koffie / thee en sommigen maakten nog even een rondvaart.

 
Excursie “Maatschap Ten Have” PDF Afdrukken E-mailadres
maandag 18 maart 2013 19:45

Excursie "Maatschap Ten Have".

 

Het was een prachtige zomerse dag, zondag 30 september j.l., de dag waarop VAN Groen Goed de jaarlijkse excursie had georganiseerd en waar zo'n 20 belangstellenden op afkwamen.
De winterkoude leek ver weg en toch ging het over stoken op biomassa: houtsnippers van streekhout.
We waren te gast bij familie ten Have, een varkensbedrijf in  Zieuwent.
Tijdens de hartelijke ontvangst, met koffie en cake, vertelde Erwin ten Have over zijn bedrijf met fokzeugen en het afmesten van eigen biggen.
Het gehele bedrijf wordt op de juiste temperatuur gehouden middels een biomassa kachel. Hiervoor word snoeihout uit de directe omgeving versnipperd.
Op een speciale snipperdag wordt het snoeihout met een professionele versnipperaar ( 100-150 pk) op de aftakel van de tractor..... ja .......versnipperd !
Vervolgens in een silo van 500m3 opgeslagen waarna het al na 3 maanden, zomaar vanzelf, droog genoeg is om te worden verstookt.
Van de cultuurgrond op het bedrijf is bovendien, nu 10 jaar geleden, 0,6 ha beplant met zg Oliefantengras ( miscanthus), dat ook, geoogst met de hakselaar als brandstof uitstekend voldoet.
Dit product kan ook vermengd worden met de houtsnippers en levert een hoogwaardige brandstof.
Drie jaar na Oliefantengras te hebben gepoot kan het geoogst worden, het is een makkelijk, snel groeiend gewas dat weinig onderhoud vraagt.
Per ha levert het, vergeleken met het verbruik van gas voor verwarming € 6000 /jaar op.
De opbrengst is zo'n 15000 kg ds/ha.

 

excursie_GG_Ten_Have_20120930_016

 

Na een testperiode is er uiteindelijk voor een biomassakachel en systeem gekozen waarbij de meest efficiënte wijze van stoken is dat de kachel - met een capaciteit van 100 KWh - 365 dagen per jaar brandt.
De aanvoer gaat automatisch, middels een vijzel, zolang er snippers aanwezig zijn in de er achter geplaatse silo.
Jaarlijks zou er ongeveer 35.000 m3 gas nodig zijn geweest om het bedrijf en woning te verwarmen. Maar nu is dat 1 m3 houtsnippers per dag. Even een makkelijke vermenigvuldiging maakt duidelijk dat er per jaar ongeveer 365 m3 biomassa nodig is en met een silo van 500 m3 hoeven we dus nooit in de koude te zitten.
De totale investering van deze biomassakachel is er in 5 jaar weer uit. Na deze 5 jaar wordt het stoken dus echt goedkoop....alleen daarvan krijg je het al warm !
Bedrijfseconomisch natuurlijk bijzonder aantrekkelijk !
De aanwezigen die nog niet veel wisten van deze manier van stoken waren zichtbaar onder de indruk.
In deze tijd waarin het steeds meer duidelijk wordt dat het verstoken van fossiele brandstoffen wereldwijd problemen oplevert, omdat het erg milieubelastend is, is het uit economisch oogpunt zeer aan te raden dat meerdere bedrijven, eventueel in samenwerking, zich laten informeren over deze wijze van verwarmen.

                            excursie_GG_Ten_Have_20120930_028

 

Na ongeveer 3 uur te zijn rondgeleid en kundig en enthousiast te zijn geïnformeerd door Erwin ten Have werd deze interessante excursie afgesloten met verse koffie en cake en werd er nog langdurig nagepraat.
Vanzelfsprekend was het laatste woord - van dank - door het bestuur van VAN Groen Goed gericht aan de heer en mevrouw ten Have .
Dank vergezeld van een presentje, voor het gastvrije onthaal.

 

Voor meer informatie over het stoken op biomassa kunt u terecht bij Jos te Molder, coördinator Groen Goed.

Laatst aangepast op maandag 18 maart 2013 19:46
 
Excursie "Ecologische boerderij Arink" PDF Afdrukken E-mailadres
zondag 20 mei 2012 20:49

Excursie "Ecologische boerderij Arink".

Zondagmorgen de 25e september, een mooie zonnige dag, ondernamen we de excursie naar de ecologische boerderij Arink.
Rond 10.30 uur verzamelden zich 26 personen op het boerenerf aan de Gasteveldsdijk te Lievelde, waar we hartelijk welkom werden geheten door John en Lianne.

In het jaar 1991 zijn John en Lianne uit idealisme begonnen met biologisch boeren, met de wens om duurzame landbouw te creëren.
Ze hadden geen geloof meer in de richting die het reguliere boerenbedrijf was ingeslagen.
Belangrijk voor het biologisch boeren is volgens John en Lianne een gesloten kringloop.
Dit begint bij het voeren van de dieren met voedsel dat op de boerderij zelf is verbouwd tot en met de bemesting van het land door de eigen dieren.Ze gebruiken geen hulpmiddelen die schadelijk kunnen zijn voor dier en milieu, maar duurzaam zijn.
Het bedrijf is antibioticum vrij en bestrijdingsmiddelen zijn taboe, schoffelen gaat met de machine.Ze beschikken over 70 hectare land. Hiervan is 20 hectare natuurland.
Zoals eerder vermeld wordt het land bemest door de eigen dieren. De functie van kunstmest, welke de reguliere agrariërs gebruiken, is op de biologische boerderij vervangen door de aanwezigheid van vlinderbloemige planten tussen het gras op het land.Op het bedrijf lopen 55 stuks melkvee en 70 stuks jong- en vleesvee, allen van het Fries Hollandse ras. De geboren kalveren blijven gedurende 1 week bij de moeder. Daarna krijgen ze een "pleegmoeder" toegewezen. Een "pleegmoeder" krijgt maximaal 4 kalveren onder haar hoede.
Belangrijk is het dat de dieren zoveel mogelijk een vrije weidegang genieten. Zodra het weer het dan ook toelaat gaan de dieren naar buiten, vaak al vanaf begin april. Als het weer het niet meer toelaat gaan ze weer op stal, dit jaar in december.
Nieuwe aanwas van dieren geschiedt overwegend door dekking met eigen stieren en af en toe door het aantrekken van een dekstier van een ander biologisch bedrijf.De dieren worden gevoed met eigen verbouwde gewassen, zoals gras, mais en rogge.
Rogge is het eigen verbouwde krachtvoer voor de dieren. De roggekorrel wordt droog opgeslagen in silo's en op moment van gebruik geplet. De rest van de rogge wordt tot strobalen geperst.John en Lianne leveren biologisch vlees en zuivel, via DistrEko (distributiekanaal voor ecologische producten) en Aurora (verwerker van biologische melkproducten tot biologische kaas), aan biologische winkels. Via DistrEko en Aurora beschikken zij zelf, voor eigen consumptie, ook over andere niet zelfgeproduceerde biologische producten zoals groente, fruit, kaas en brood. Naast de eigen geproduceerde biologisch geproduceerde producten zijn deze producten tevens voor een ieder te koop in het winkeltje op de ecologische boerderij Arink.Om te voorzien in een eigen stroomvoorziening hebben John en Lianne reeds in het jaar 2008 zonnepanelen aangeschaft. Het aantal zonnepanelen bleek echter niet voldoende te zijn om geheel in de eigen stroomvoorziening te kunnen voorzien. Dit jaar zijn er daarom meer zonnepanelen bijgeplaatst. De zonnepanelen leveren tesamen een vermogen van 30 KW/uur waardoor de zelfvoorziende stroomlevering is gerealiseerd.

John en Lianne bedankt voor de gastvrijheid en de interressante rondleiding!

Laatst aangepast op zondag 20 mei 2012 20:52
 
Vragender Veen PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
zondag 16 mei 2010 14:22

Zondagmorgen de 16e mei, sinds lange tijd een mooie haast zonnige dag, ondernemen we de excursie naar het Vragender Veen.
Met 20 personen trokken we, onder leiding van Jan Geerdinck, het veen in.
Alle 20, sommigen met de nodige ondersteuning en desondanks natte voeten, hebben de leerzame en enerverende tocht van 2 uur overleefd. Wij danken Jan voor deze leerzame en humorrijke excursie. Wat ons betreft zeker voor herhaling vatbaar.
Drie kilometer ten oosten van het Achterhoekse kerkdorp Vragender, tussen Lichtenvoorde en Winterswijk, ligt een uniek hoogveengebied. Hoogveen dat nog leeft. Het groeit aan. In Nederland is er nog geen honderd hectare levend hoogveen meer over.
Het Vragender Veen, dat onderdeel uitmaakt van het Korenburger Veen is 110 hectare groot.
De Stichting Marke Vragender Veen heeft daarvan 35 hectare in eigendom en 46 hectare in beheer. Rond het veen ligt een bufferzone die het eigenlijke veen moet beschermen tegen de instroom van voedselrijk water, dat schadelijk is. Het gebied wordt al meer dan vijftig jaar met succes beheerd door de Stichting Marke Vragender Veen, een agrarische natuurbeschermingsorganisatie.

Het Vragender Veen is een restant van een moerasgebied, dat zich over een groot deel van de Achterhoek en het aangrenzende Duitsland uitstrekte. Het veen werd door de boeren uit Vragender gebruikt om turf en geriefhout te winnen.
Om het veengebied in stand te houden is eind vorige eeuw, samen met de gemeente Winterswijk en de Vereniging Natuurmonumenten, een herstelplan gemaakt. Het doel is om de waterstand in het hele veengebied te verbeteren. Daarvoor zijn dammen aangelegd en is het veen in compartimenten ingedeeld. Daardoor zijn er verschillende waterhoogten. Het plan is succesvol, want het zeldzame hoogveen groeit weer.
De bufferzone rond het veen is zo ingericht dat het landschapspatroon sterk overeenkomt met de situatie in de landbouw in de jaren dertig. Dat is gedaan om extra cultuurhistorische waarden van het veen te behouden.
Bron: www.vragenderveen.nl

excursieZonnedauwZonnedauw

 
"'t Nicoloas" te Harreveld PDF Afdrukken E-mailadres
Geschreven door Administrator   
dinsdag 23 juni 2009 14:24

Op 23 juni organiseerde Groen Goed een excursie naar “ ’t Nicoloas” te Harreveld. ’t Nicoloas is een typisch Achterhoeks boerderijtje met een rijke historie. Dit betreft niet enkel de plek en het ontstaan ervan (dat teruggaat tot het begin van de 19e eeuw), maar ook van de vroegere bewoners zijn verschillende sagen te vertellen. Eind 2003 is op deze plek ruim 2 hectare agrarische grond veranderd in een natuurgebied. Dit is gedaan d.m.v. het aanleggen van een “stapsteen-amfibie” en de daarbij behorende landschapselementen.
De excursie werd verzorgd door dhr. G. Tankink en de ruim 20 belangstellenden werden door hem hartelijk verwelkomd. Dhr. Tankink wist veel te vertellen over het heden en het verleden, dat hier begon met de komst van dienstweigeraar Nicolaus Menting uit Coesfeld. Nicolaus (Nicoloas) bouwde er zijn plaggenhut, groef slootjes om de voeten droog te houden en maakte vuurtjes waarvan de sporen nog zijn terug te vinden. De plant pitrus geeft aan waar de slootjes liepen. Vegetatie in een gebied geeft altijd veel informatie over de bodemgesteldheid en is dus een indicator van ook oude situaties. Nicoloas heeft later zelf een boerderijtje gebouwd en werd er landbouwer. Vlak bij het erf is de grond weer teruggegeven aan de natuur en daarvoor is 9000 m3 grond afgevoerd. Dit betreft de toplaag, waardoor de oude bouwvoor weer aan de oppervlakte komt, en het graven van 3 poelen die in 3 stappen – met 3 verschillende dieptes – zijn aangelegd. De verschillende dieptes zijn belangrijk voor de ontwikkeling van verschillende waterplanten, oeverplanten en vooral ook de fauna.

Één van de drie poelenDoor deze ingrepen zijn ondermeer de kamsalamander en de boomkikker weer terug en is de vegetatie veranderd. Er is al een orchidee waargenomen en verder waren er moerasrolklaver, koninginnekruid, canadese guldenroede, wolfspoot, blauwe regge, pitrus en krulvaren te vinden. Vorig jaar heeft ook de kleine plevier er een nest gehad. Dhr. Tankink had veel kennis van zaken en alle aanwezigen waren onder de indruk van hetgeen ze gezien en gehoord hadden. De voorzitter van Groen Goed, dhr. Penterman, onderstreepte de welgemeende dank namens alle aanwezigen met “een fles en een enveloppe met inhoud”. Na afloop kon iedereen nog foto’s bekijken en werd er nog nagepraat met koffie en thee. Al met al een geslaagde excursie.

 
<< Start < Vorige 1 2 Volgende > Einde >>

Pagina 1 van 2