• Slideshow
  • Slideshow
Home Over STUW
Over de Stichting Uitvoering Werkzaamheden Groen Goed

STUW Groen Goed:
Uitvoeren van werkzaamheden
aan het agrarisch landschap.

De belangrijkste activiteit van de STUW is het uitvoeren van werkzaamheden aan agrarische landschapselementen. Hier onder vallen m.n onderhoudswerkzaamheden, gericht op het in stand houden en versterken van de natuur- en landschapswaarden: bermbeheer en onderhoud en aanleg van houtwallen, poelen, houtsingels e.d.

Lievelderbeek Onderhoud aan de Lievelderbeek.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door werkploegen. De werkploegleden zijn veelal (voormalige) agrariërs. Door het verrichten van deze werkzaamheden kunnen zij extra inkomsten verwerven naast de opbrengsten van het eigen landbouwbedrijf.

werkploeg Leden van de werkploeg.

Ook zijn zij als bewoners van het buitengebied vaak extra betrokken bij deze werkzaamheden.
Door middel van subsidies en beheervergoedingen van de overheid wordt veel mogelijk gemaakt.