• Slideshow
  • Slideshow
Home Nieuws
BRANDHOUT VOOR DE KACHEL NODIG ?
Geschreven door Administrator   
maandag 24 oktober 2016 14:05
Bent u op zoek naar geschikt brandhout voor de kachel ?
Neem contact met ons op via de coordinator: Jos te Molder mobiel 0623.483.364 of het contactformulier.
 
Actueel
Geschreven door Administrator   
maandag 29 augustus 2011 14:05

Oktober 2021

Op maandagavond 27 september heeft ANV Groen Goed haar jaarlijkse ledenvergadering gehouden in het Dorpshuis te Harreveld. Zo'n 15 leden hadden de moeite genomen om zich bij te laten praten door het bestuur omtrent het reilen en zeilen van Groen Goed in de afgelopen 2 jaar. Door de Covid perikelen is er vorig jaar geen ledenvergadering geweest.

Als gastspreker was dit jaar onze gebiedscoordinator Robert Boevink namens de VALA aanwezig om de aanwezigen te informeren over het ANLb zoals dat opgestart is in 2016 en hetgeen de komende jaren zoal gaat veranderen binnen dit systeem van vergoedingen voor het werken aan en versterken van de biodiversiteit in de Achterhoek.

 

 

Tijdens deze vergadering zijn ook enkele mutaties in het bestuur door de leden officieel bekrachtigd. Zo is Kasper Tankink vorig jaar tot het bestuur toegetreden als vervanger van Cees van den Hoek. Dit jaar was Leo ten Have aftredend en niet herkiesbaar. Om in deze vacature te voorzien heeft het bestuur Melanie Berendsen benaderd en de leden stemden unaniem in met deze voordracht.

Door deze mutaties heeft het bestuur een aanzienlijke verjonging doorgemaakt. Beide nieuwe bestuursleden zijn melkveehouders en vol ambitie om vanuit Groen Goed te werken aan de biodiversiteit in de Achterhoek maar daarbij tevens de belangen van de agrarische sector te behartigen zodat zij ook in de toekomst een goed inkomen met hun bedrijf kunnen verdienen.

 

Het voltallige bestuur per 27 september 2021 (v.l.n.r.): Fons Hulshof (voorzitter), Tonnie te Roller (secretaris), Kasper Tankink (algemeen bestuurslid en tevens bestuurslid van de VALA als afgevaardigde namens Groen Goed), Melanie Berendsen (P.R. en communicatie) en Jan Nijenhuis (penningmeester).

 

September 2021

Deze maand staat altijd in het beheer van de kikkerpoelen.  Jaarlijks dient een poel beheert te worden op het moment dat het waterpeil op z'n laagst is. Normaliter is dat altijd deze tijd van het jaar. Dit beheer kan varieren van grootschalig onderhoud: met een mobiele kraan uitbaggeren of als er geen groot onderhoud nodig is het afmaaien van de plantengroei rondom en in de poel zodat de poel open blijft. Een poel moet open blijven omdat het water in het voorjaar moet opwarmen door het zonlicht, alleen dan gaan kikkers en amfibieen zich optimaal voort planten. Wordt het maaien meerdere jaren overgeslagen dan zie je een poel dichtgroeien (vaak met elzen of berken) en verlanden met afgestorven planten en takken van bomen.Dit kan dan alleen hersteld worden met de inzet van groot materiaal (en dus veel meer kosten) wat weer niet bevorderlijk is voor de flora en fauna in en om de poel. Dus heb je een poel in beheer dan is het nu de tijd om met de bosmaaier of motorzeis aan de slag te gaan. Mocht je zelf niet instaat zijn om dit werk te doen kun je altijd contact met ons opnemen zodat wij deze klus gaan klaren met onze werkploeg.

 

 

Januari 2021

Begin november heeft Groen Goed een tweede door haar aangeschafte biomassakachel in bedrijf genomen op een zeugenhouderij in Zieuwent. Vanaf nu wordt de benodigde warmte op dit bedrijf, waar voorheen ca. 20.000 m3 aardgas voor nodig was, geleverd door een Eta biomassakachel met een vermogen van 130 kW.

De eigenaren van dit varkensbedrijf worden volledig ontzorgd door Groen Goed. Middels een warmtemeter wordt het verbruik aan energie geregistreerd en maandelijks verrekend middels een voorschotbedrag. In dit bedrag is ook een post opgenomen voor aflossing, rente en onderhoud van de kachel. Na 10 jaar is de kachel eigendom van de eigenaren van de zeugenhouderij.

De benodigde houtsnippers komen vrij bij het landschapsbeheer dat Groen Goed verricht in de directe omgeving van de kachel.

 

Deze kachel (met een vermogen van 130 kW) is met alle randapparatuur gemonteerd in een volledig geisoleerde voormalige vrachtwagenlaadbak.

 

Begin 2016 is door Groen Goed ook al een biomassakachel in bedrijf genomen op een andere zeugenhouderij in Zieuwent. De ervaringen waren dusdanig positief dat nu dus tot de aanschaf van een tweede kachel is besloten. Groen Goed voorziet in de brandstof door het hout te versnipperen dat vrijkomt bij het landschapsbeheer in de regio. De komende jaren zal dit alleen maar toenemen door het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ( kortweg ANLb). Middels deze regeling is er voor de eigenaren (agrariers of particulieren) van landschapselementen een vergoeding mogelijk om onderhoud te plegen aan houtwallen, houtsingels, knotbomen en bosjes. Dit om de biodiversiteit te bevorderen en ons coullissenlandschap instant te houden. Door de aanschaf van deze biomassakachels biedt Groen Goed de deelnemers aan het ANLb in haar werkgebied de mogelijkheid om het vrijkomende (top)hout niet zinloos in het veld te verbranden maar deze energie duurzaam tot waarde te brengen. Hierdoor wordt er jaarlijks in totaal zo'n 40.000 m3 aardgas bespaart.

 

De biomassakachel van 2016 (vermogen: 100 kW) is geplaatst in een voormalige zeecontainer.