• Slideshow
  • Slideshow
Home Activiteiten Stoken op streekhout
Stoken op streekhout
maandag 29 augustus 2011 14:17

Bij onze Oosterburen is dit altijd al een onderwerp geweest dat volop in de belangstelling stond, zeker op het platteland. Doordat in Nederland tot in vrijwel iedere uithoek van het land het aardgasnet is aangelegd heeft deze ontwikkeling hier jaren stilgestaan. Omdat tot voor enkele jaren het gas ook nog een zeer goedkope brandstof was, was er ook weinig aanleiding om je hier echt druk om te maken. Natuurlijk zijn er veel huizen met een open haard of houtkachel. Bijna altijd gaat het dan echter om sfeerverwarming maar niet zo zeer om in de warmtebehoefte van de woning te voorzien.

De laatste jaren is er echter ook in Nederland een kentering waar te nemen. Hiervoor zijn enkele concrete oorzaken aan te geven.
1 Sinds de wereldmarktprijs van ruwe olie in de loop van 2008 vanwege allerlei oorzaken door de (psychise) barriere van honderd dollar steeg en kortstondig zelfs piekte op een nooit voor mogelijk gehouden prijs van ca 140 dollar per vat werd het de wereld pijnlijk duidelijk dat de prijzen van energie heel snel de pan uit kunnen rijzen en dat goedkope energie definitief verleden tijd is.

2 De afhankelijkheid op energiegebied (olie en gas) van landen die ons niet allemaal altijd even gunstig gezind zijn neemt hand over hand toe. Ook het transport van energie over grote afstanden is erg kwetsbaar. Het aandeel van ons eigen (Slochteren) gas in de totale gasconsumptie is zo langzamerhand te verwaarlozen, zeker op de langere termijn. Bij stoken op streekhout kiest men ervoor om de eigen energievoorziening te regelen m.b.v. brandstof uit de directe woonomgeving. 3 Het maatschappelijke streven naar een meer duurzame energievoorziening waarbij met name een reductie van de CO2 uitstoot plaats vindt.

Met name voor grotere verbruikers van energie (gas) voor verwarmingsdoeleinden kan het interressant zijn om te kiezen voor stoken op streekhout (of biomassa in zijn algemeenheid). In ons werkgebied (Oost Gelre) kun je dan denken aan intensieve veehouderijbedrijven met zeugen of vleeskuikens. Voor een burgerwoning kan het onder bepaalde omstandigheden wellicht mogelijkheden bieden maar in de regel valt de kosten/baten analyse ongunstig uit voor het stoken op streekhout.

De afgelopen jaren hebben wij als Groen Goed dankzij enkele pioniers in ons werkgebied op het vlak van stoken op streekhout een voortrekkersrol kunnen vervullen. Twee bedrijven (een met zeugen en een met vleeskuikens) zijn voor de verwarming van hun stallen recentelijk overgestapt op een volautomatische houtsnipper- of biomassakachel. Door hun concrete vraag naar met name houtsnippers, die beschikbaar komen bij het onderhoud van landschapselementen als bosjes en houtsingels, zijn wij als Groen Goed in staat geweest dit op te pakken en hiermee aan de slag te gaan. Zo beschikken wij over een opslag van waaruit wij klanten het jaar rond met houtsnippers kunnen voorzien. Dit alles heeft er toe geleid dat wij de afgelopen jaren ca 1500 m3 houtsnippers verhandeld hebben en zo een meerwaarde hebben kunnen creeren voor het hout dat vrijkomt bij het landschapsonderhoud.